PLANIFICARE

Setare orare, Vizualizare utilizare, Evaluare acoperire

CONTROL ACCES

Intervale orare, drepturi acces, tipuri anomalii

CONDICA AUTOMATA

Preluara si corectie ora intrare - ora iesire

ACCES EVENIMENTE

Corectii manuale si documente justificative

GENERARE PONTAJ

Definire reguli calcul, ajustari si raportare

PROCEDURARE

Documentare, Validare, Suport utilizatori

DESPRE IMPLEMENTARE
 • Durata medie de implementare: 5 saptamani (incluzand o luna de generare si validare pontaj pentru calibrare)
 • Initializarea se realizeaza pentru angajatii activi ai companiei (angajatii sunt grupati pe locatii si modele de programe specifice companiei client)
 • Setarea regulilor de ajustare si raportare se realizeaza corelat cu modul de calcul specific, generarea procedurilor aferente si documentarea punctelor de control fiind incluse in etapa de initalizare
 • Nivelul de suport in timpul procesului de implementare: 100% – toate activitatile sunt realizate cu asistenta unui senior cu experienta relevanta in prelucrarea pontajelor si efectuarea calculului salarial
 • Training-ul utilizatorilor este customizat, bazat pe o revizuire prealabila a procedurilor de lucru (se va tine cont inclusiv de rolurile pe care fiecare membru al echipei le are si le va avea in proces)
 • Costurile de implementare se calculeaza in functie de cerintele si specificatiile tehnice concrete (puncte de acces, tip acces, complexitate proces etc.)
DESPRE OPTIUNILE DE ACHIZITIE
 • Pentru uz intern: pachete de licente de cate 250 angajati
 • In caz de externalizare a procesului solutia tehnica este inclusa in solutia completa de livrare
DESPRE PRETURI

Toate pachetele includ ore de asistenta (vezi sectiunea Despre serviciile de asistenta). Preturile de lista orientative sunt disponibile la cerere in functie de specificatiile minimale comunicate in etapa de ofertare (nr. angajati, nr. locatii, nr. puncte de acces, tip acces, cerinte retelistica, disponibilitate server, tipuri programe de lucru active etc.).

DESPRE SERVICIILE DE ASISTENTA

Serviciile de asistenta sunt cee ce ne diferentiaza major in piata. Indiferent de varianta de achizitie pentru care opteaza (licentiere pentru uz intern sau solutie tehnica integrata in solutie externalizare) Clientii beneficiaza de suport 24/7 pentru suport in utilizare eficienta a functionalitatilor aplicatiei in primele 2 luni de functionare, calculate de la data semnarii procesului verbal de acceptanta. Ulterior, la cerere, orice modificare operata in configuratia aplicatiei poate fi validata de catre un senior cu experienta. In functie de tipul de contract asistenta include urmatoarele tipuri de activitati, fara ca lista sa fie limitativa:

 • Documentare cerinte implementare

  analiza planificarilor, pontajelor si statelor de plata pentru identificarea tipurilor de programe si modului de calcul practicat/ aplicabil

  Inclus in etapa de implementare
 • Realizare scenarii testare demo

  ilustrarea modului in care solutia tehnica raspunde realitatilor si nevoilor operationale reale (demo customizat)

  Inclus in etapa de implementare
 • Configurare initiala aplicatie

  import angajati activi, setare reguli de afisare si formule de calcul (initializare foaie colectiva de prezenta, evenimente, pontaj)

  Inclus in etapa de implementare
 • Emitere si/ sau revizuire proceduri de lucru

  documentarea procedurilor operationale pentru instructajul intern

  Inclus in etapa de implementare
 • Emitere carduri acces

  corelatie angajat - nr card si activare in sistem (in situatia in care Clientul nu are resurse interne)

  15 EUR/ ora (plus TVA)
 • Reconfigurare aplicatie

  formulare si implementare solutie tehnica pentru acomodarea modificarilor ulterior perioadei de garantie

  25 EUR/ ora (plus TVA)
 • Implementare rapoarte suplimentare

  dezvoltarea de rapoarte aditionale specifice companiei Client

  25 EUR/ ora (plus TVA)
 • Suplimentare puncte de acces

  adaugarea de puncte de acces = extinderea numarului de locatii etc.

  La cerere
 • Suport tactic

  asistenta aplicata in procesul de revizuire si optimizare a programelor de lucru

  35 EUR/ ora (plus TVA)
 • Auditul procesului de gestiune a timpului de lucru

  verificarea gradului de respectare a cerintelor legale in vigoare si formularea de masuri corective si preventive

  30 EUR/ ora (plus TVA)
 • (Re)Design sisteme bonusare

  realizarea de politici de bonusare care sa descurajeze absenteismul

  30 EUR/ ora (plus TVA)
 • Integrare inter-sisteme

  Dezvoltarea de functionalitati custom tip import - export pentru reducerea numarului de operatiuni redundande (ex: SAP, ERP, aplicatii de calcul salarial etc.)

  25 EUR/ ora (plus TVA)