ORGANIZAREA EFICIENTA A TIMPULUI DE LUCRU
INTRO

Lansarea initiativelor de (re)design al programelor de lucru vizeaza in principal doua obiective: o utilizare mai eficienta a resurselor – corelat cu cerintele de disponibilitate a acestora si cu target-urile de productivitate – SAU un echilibru mai bun intre activitatea profesionala si timpul liber. In contextul in care, suplimentar cerintelor de disponibilitate, volumul de activitate variaza si el in functie de intervale orare, zile ale saptamanii sau perioade din luna/ an, se impune asigurarea unui grad superior de flexibilitate care sa permita si aplicarea de solutii temporare. Mentinerea unui nivel scazut al costurilor operationale si respectarea cadrului legislativ limitativ sunt factori aditionali care concura la cresterea complexitatii procesului.

EXPERIENTA PRACTICA

Dati fiind parametrii prezentati, modelele clasice de organizare a programelor de lucru (ex. Pitman, Panama, DuPont, Continental etc.) nu reprezinta, decat in cazuri izolate, solutii fezabile. De exemplu: majoritatea programelor de lucru in ture care vizeaza rezolvarea problemei de disponibilitate 24/7 utilizeaza 4 schimburi. Daca procesele operationale sau organizarea functionala nu asigura aceasta flexibilitate (ex.: nr.liniilor de productie si/ sau nr. de roluri per linie nu permit organizare in 4 schimburu) modelele fundamentate pe acest principiu au impact direct in costuri sau din contra genereaza utilizarea ineficienta a resurselor. Programele de lucru sunt modele vii, dinamice, potential afectate dramatic de fenomene neplanificate (tip absenteism) si trebuie abordate ca atare.

SOLUTIA BENEFIQ IN PRACTICA
  • Pornim de la analiza detaliata a proceselor operationale si a capabilitatilor de productie
  • Documentam cerintele de disponibilitate si intervalele de variatie a volumului de activitate
  • Detaliem factorii care impacteaza productivitatea si colectam informatii relevante despre norma de productivitate
  • Realizam scenarii si simulari efective (inclusiv analiza costuri)
  • Facem recomandari practice cu evidentierea riscurilor si limitarilor